Regulamin

 

 

Zasady ogólne
 

 1. Virtual Strike Fighter Squadron 313 (dalej “vVFA-313” lub “Eskadra”) jest grupą graczy - wirtualnych pilotów latających na symulatorze Digital Combat Simulator (DCS), wykonujących wspólne misje online.

 2. vVFA-313 odwzorowuje działania lotnictwa pokładowego US Navy z okresu od lat 80-tych do lat współczesnych.

 3. vVFA-313 operuje na myśliwcu F/A-18C Hornet.Piloci
 

 1. Każdy pilot vVFA-313 niebędący rekrutem posiada stopień oficerski US Navy przyznawany na podstawie doświadczenia zdobytego w Eskadrze. Stopnie to kolejno: Ensign, Lieutenant Junior Grade, Lieutenant, Lieutenant Commander, Commander, Captain. Zasady przyznawania kolejnych stopni określa osobny dokument.

 2. Bez zgody Dowództwa członek vVFA-313 nie może należeć do innej eskadry, działającej na symulatorze DCS.

 3. Ze względu na stopień skomplikowania symulatora DCS, każdy pilot vVFA-313 musi wykazać się minimalną aktywnością w lotach w Eskadrze by podtrzymywać odpowiednie nawyki pilotażu i walki powietrznej. Pilot musi w danym roku kalendarzowym wykonać w ramach działalności eskadry minimum 20 lotów, w tym:

  1. co najmniej 5 misji Combat

  2. pozytywnie zaliczony lot Carrier Qualification Day

  3. pozytywnie zaliczony lot Carrier Qualification Night

 4. Wymagania ujęte w punkcie 3. są uznawane za śmiesznie niskie (średnio niecałe dwa loty w miesiącu). Jeżeli więc pilot nie wykaże się wymaganą aktywnością, zostaje usunięty z szeregów vVFA-313. 

 5. Każdy usunięty z Eskadry pilot powinien niezwłocznie ubiegać się o ponowne przyjęcie. Dowództwo eskadry ustali ilość i zakres lotów wznawiających wymaganych do ponownego przyjęcia.


Misje
 

 1. Poprzez misje Combat rozumie się loty bojowe wykonywane na samolocie F/A-18C Hornet przez co najmniej dwóch pilotów vVFA-313 w sposób maksymalnie 'as real' zgodnie z najlepszą praktyką wirtualnego pilota. 

 2. Nadrzędnym i bezwzględnym celem w każdej misji Combat  jest bezpieczny powrót pilota i maszyny do bazy.

 3. Szczegółowe zasady wykonywania misji Combat  określa osobny dokument.

 4. Poprzez misje non-Combat rozumie się wszystkie pozostałe loty wykonywane przez co najmniej dwóch członków vVFA-313, m.in. loty szkoleniowe, treningowe, testowe itd.

 5. Wszystkie odbyte misje Combat  i non-Combat muszą być raportowane przez pilotów w dziale Flight Log.

 6. Wybrane statystyki z lotów dodawane są do profilu każdego pilota.


Rekruci i szkolenie
 

 1. vVFA-313 przyjmuje nowych kadetów wg wymagań zamieszczonych w dziale Rekrutacja na stronie www.

 2. Kadeci przechodzą wieloetapowe szkolenie mające na celu wdrożenie ich w sprawne posługiwanie się myśliwcem F/A-18C.

 3. Proces szkolenia kończy się egzaminem. Pomyślne zdanie egzaminu owocuje awansem na stopień Ensign i zostaniem pełnoprawnym członkiem vVFA-313.

 4. Szczegółowe zasady, przebieg i program szkolenia określa osobny dokument.


Dowództwo
 

 1. W skład Dowództwa Eskadry (dalej “DE”) wchodzą Commanding Officer (C/O) oraz Executive Officer (X/O).

 2. DE czuwa nad sprawnym funkcjonowaniem Eskadry. Do podstawowych obowiązków DE należą:

          -Organizowanie misji na loty wykonywane przez Eskadrę.

          -Przeprowadzanie rekrutacji i nadzorowanie procesu szkolenia nowych pilotów.

          -Motywowanie pilotów do podnoszenia własnych umiejętności.         

          -Promowanie vVFA-313 w środowisku fanów DCS i miłośników symulatorów.

          -Dbanie o profesjonalny image Eskadry.

          -Administrowanie stroną www Eskadry

          -Uczestniczenie w lotach na takich samych zasadach jak wszyscy piloci.

 

 1. Przy podejmowaniu kluczowych dla vVFA-313 decyzji, Dowództwo Eskadry powinno konsultować się z resztą pilotów.

 2. Wybrane obowiązki DE mogą w miarę potrzeb być wykonywane przez innych wyznaczonych pilotów.
   

Etykieta
 

 1. Członkowie vVFA-313 powinni dbać o jej profesjonalny image.

 2. Członkowie vVFA-313 powinni stosować się do ogólno przyjętych zasad kultury osobistej.

 3. Pilot może zostać zdegradowany lub usunięty z Eskadry w przypadku:

          -Naruszenia Regulaminu Eskadry,

          -Mało poważnego i lekceważącego stosunku do uczestnictwa w Eskadrze,

          -Nieprzyjaznego nastawienia do pozostałych pilotów,

          -Działania na szkodę Eskadry